Sinir Sistemi Anatomisi

Sinir Sistemi Anatomisi

Sinir sistemi anatomisi, sinir sistemi merkezi ve çevresel yani periferik olarak iki bölüm halindedir. Merkezi sinir sistemi beyin ile medulla spinalisten meydana gelir. Embriyonik dönem sırasında nöral tüpün kaudal bölümünden medulla spinalis, rostral bölümünden de önden araka tarafa doğru ön beyin, orta beyin ile arka beyin meydana gelir. Ön beyin bölünerek serebral hemisferler ile diensefalon yapılar oluşur. Arka beyinden ise, pons, Bulpus ile Serebellum meydana gelir. Merkezi sinir sisteminde mezensefalon, pons ile Bulpus denilen parçası beyin sapıdır.

Merkezi sinir sistemi ve etrafındaki zarlar kemikle örtülmüştür. Beyin kafatası boşluğunda, medulla spinalis yani omurilik vertebral kanalda bulunur. Merkezi sistemi çevreleyen dıştan içe doğru incelen 3 zar vardır. Bunlar dura mater, araknoid ve pia mater zarlarıdır. Pia mater zarla araknoid zarın arasında, beyin omurilik sıvısının dolaştığı Subaraknoid boşluk bulunur. Dura mater kalın ve esnek olmayan bir yapıya sahip, kafa boşluğuna doğru iki uzantısı olan bir zardır. Uzantılardan tentorium cerebelli kafa boşluğunun üst ve alt olarak ikiye bölünmesini sağlar. Supratentoryal alanda serebral hemisferler, arka çukurda yani infratentoryal alanda da beyin sapı ve Serebellum bulunur. Falx cerebri iki serebral hemisfer arasında bulunan dura mater uzantısıdır.

Serebral hemisferlerde dış yüzeyinde beyinde fazla sayıda girinti ve çıkıntının olduğu görülür. Serebral hemisferler, orta kısmında falx cerebri ile ayrılan yarıkla ikiye ayrılır. Yarığın altında bağlantıyı sağlayan lif demetlerinden meydana gelmiş corpus callosum bulunur. Bu iki hemisferi birbirine bağlar. Her hemisfer dört loba ayrılmıştır. Bunlar kendilerini örten kemiklerin adıyla anılır. Serebral hemisferlerin içi incelendiğinde, beynin iç kısımlarına göre kırmızı kahverengi renkte olduğu görülebilir. Bu gri maddeden oluşmuş beyin korteksidir. Korteks 1,5-4,5 mm kalınlığında olabilir. Burada 10 milyarın üzerinde sinir hücresi bulunur. Korteks bölgesel farklılıklar gösterse de, 6 tabakadan oluşur. Korteksin altında bulunan beyaz maddenin içinde gri madde adacıkları olur. Bunlara gangliyon ya da bazal nüveler denilir.

Sinir sistemindeki sinir hücreleri nöron olarak tanımlanır. Bunlar sinir sisteminin parankimal hücreleridir. İmpuls iletimini gerçekleştirecek şekilde özelleşmişlerdir. Hücre gövdesi ve uzantılardan oluşur. Kısa uzantılar dentrit olarak tanımlanır. Nöronda bir ya da daha fazla sayıda dentrit bulunabilir. Bunlar hücre gövdesine en iyi şekilde iletimi sağlar. Nöronların akson denilen tek uzantısı da, sinir impulsını gövdeden perifere iletir. Aksonların boyu birkaç milimetreden, bir metreyi geçebilen boya sahiptir. Merkezi sinir sistemindeki diğer grup hücrelerde glia ya da nöroglia denilen hücrelerdir.

Substantia alba içindeki gri maddede nöronların uzantıları bulunmaktadır. Bunlar sinir sisteminde impuls iletimini sağlarlar ve 3 gruba ayrılırlar. Beyin kesiti içinde nöral yapıların derinlerinde ventrikül denilen, epantim hücreleriyle örtülü boşluklar vardır. 4 tane ventrikül bulunmaktadır. 2 tanesi hemisferin içinde sağlı solu yerleşen yan ventriküllerdir.

Beyin sapı Serebellum önündedir. Beyin sapının içine giden motor ve çıkan duyu liflerinin yaptığı traktuslar ve kranyal sinir çekirdekleri yer alır. Beyin sapının en üstü mezensefalon bölümüdür. Pons beyin sapındaki en geniş alandır.

Sinir sistemi anatomisi oldukça karmaşık bir yapıdan oluşur. Beyinden başlayarak, omuriliğe kadar inen sinir sistemi milyarlarca sayıda nöronu kapsar. Sistemin işlevini gereği gibi yapması için, herhangi bir bozukluk olmaması gerekir. Nöronlarla iletimin sağlandığı sistemde idareci olan beyindir.

Son Güncelleme : 03.12.2018 06:09:24
Sinir Sistemi Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sinir Sistemi Anatomisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sinir Sistemi Anatomisi"
Allah Biz insani en guzel bir sekilde yarattik buyuruyor. Su sanat eserine bakiniz hic tesadufi olmasi mumkun mu...
Gungor Uslu . 07.09.2016
CEVAP YAZ
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi içinde beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Bu bölgeyi etkileyen hastalıklar sinir sistemi hastalıkları olarak değerlendirilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan sorunlar bü...
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir sistemini güçlendiren besinler, sinir sistemi sağlıklı işlev gördüğü sürece sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olabilir. Beyin bir kas gibi çalışmaktadır. Yani beyin ne kadar çalıştırılırsa, o derece güçlenir. Bu nedenle zihnin çalıştırılması v...
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik sinir sistemi, irade dışında çalıştırılan otonom sinir sisteminin bölümüdür. Sinir sisteminin parçası olan omurilikten çıkan sinirlerin bir bölümü sempatik sisteme aittir. Bu sinirler vücudu kargaşalara hazırlayan organları uyarmaktadır. Bun...
Sinir Sistemi Nedir
Sinir Sistemi Nedir
Sinir sistemi nedir, sinir sistemi canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasına, bilgi elde etmesine, bu bilgileri işlemesine yardımcı olan, vücuttaki hücre ağı sayesinde sinyalleri her yere ileten, kasların aktivitesini düzenleyen sistemdir. İnsa...
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik sinir sistemi, sistemin pregangliyonik hücreleri beyin sapıyla omuriliğin sakral bölgesinde yer alır. Sisteme ait olan aksonların bir kısmı miyelinli, bir kısmı ise değildir. Pregangliyonik liflerde sempatik sinir sisteminin liflerinden ...
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi, insanlardaki ne karmaşık biyolojik sistemdir. Sistemde milyonlarca sinir hücresi, aralarında çok sayıda bağlantıyla, yardımcı hücreler denilen glia hücreleri ana yapıyı oluşturur. Bu karmaşık yapı canlılık olayları ile davranış...
Periferik Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Periferik sinir sistemi, vücudumuzda merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Bu sistemin görevi elektrik uyarıları aracılığıyla, vücutta bilgi taşımaktır. Sinir hücrelerinin yani nöronların her biri gövdeyle ...
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel sinir sistemi nedir, vücutta beyin ve omuriliği diğer organlara bağlayan sinirlerin oluşturduğu sistemdir. Beyin ve omurilik dışındaki sinirler ve gangliyon çevresel sinir sistemini meydana getirir. Sinirlerin 12 çifti beyinden çıkarken, 31 ...
Somatik Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Somatik sinir sistemi, otonom sinir sistemine bağlı sinirsel bir sistemdir. Vücutta istemli faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Somatik sistem motor ve duyu sinir hücreleriyle donatılmıştır. Sinir hücrelerinin gövdeleri merkezi sinir sisteminde yer a...
Santral Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Santral sinir sistemi, diğer adıyla merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, ayrıca bunlarla bağlantılı olan sinirlerden meydana gelmiştir. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Santral sistem vücuttaki kont...
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir sistemi ilaçları, sinir ilaçları daha önce kişiyi uyutan, bağımlılık yaratan ilaçlar olarak algılanmaktaydı. Ancak günümüzde kullanılan sinir sistemi ilaçları insan psikolojisini değiştiren, beyne uyarı göndererek ruhsal sorunları çözen türdend...
Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi Organları
Sinir sistemi organları, sindirim sistemi vücuttaki organların etkili bir şekilde çalışmasını, elektriksel yöntemlerle düzenleyen yapılardan oluşmaktadır. Sinir lifleri aracılığıyla vücuttaki tüm olayları denetler, aynı zamanda düzenler. İnsan vücudu...

 

Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Somatik Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi Organları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Anatomisi
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Beyin Ve Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Bozuklukları
Çevresel Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Fizyolojisi
İnsanda Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Beyin
Popüler İçerik
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas ve sinir sistemi hastalıkları, toplumda yaygın olarak etkili olan rahatsızlıklardır. Sinir sistemi içsel ve dışsal çevrenin algılanmasında etkilid...
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik sinir sistemi bozukluğu, sempatik sinir sistemi parasempatik sistemle birlikte otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Bu sistemin çalışma dü...
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi sinir sistemi organları, merkezi sinir sistemi kafatasında ve omurgada yer alan beyin ve omurilikten meydana gelmiştir. Bütün beyinle omurilik...
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
Sinir sistemi, canlı vücudunda içsel ve dışsal olayları algılamaya neden olan, bilgileri elde eden, bu bilgileri işleyen, bedende bulunan hücre ağı sa...
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi vücutta istek dışında çalışan organ ve dokuların fonksiyonlarını düzenlemektedir. Sistemin santral...
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin ve sinir sistemi, beyin sinir sisteminin en önemli organıdır. Sinir sisteminin işlevlerini yerine getirmesi tamamen beynin üzerine düşen görevle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019