Periferik Sinir Sistemi

Periferik Sinir Sistemi

Periferik sinir sistemi, vücudumuzda merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Bu sistemin görevi elektrik uyarıları aracılığıyla, vücutta bilgi taşımaktır. Sinir hücrelerinin yani nöronların her biri gövdeyle akson denilen uzun kuyruktan meydana gelir. Aksonlar sinir hücresi gövdesiyle kasların, cilt ve iç organların arasındaki iletişimi elektrik uyarılarıyla aktarma görevini üstlenmiştir. Miyelin adındaki zarla kaplı olan aksonlar, elektrik uyarılarını oldukça hızlı ve etkin şekilde aktarabilir. Özel bir bölüm olan endonöryumda bulunan akson demetlerinde besin taşıyan kan damarları bulunmaktadır. Aksonlar demetler halinde bütün vücudu elektrik ağı gibi kaplamaktadır. Bunlar motor, duyusal ve otonomik olarak 3 türdür. Vücutta istemli hareketlerden sorumlu olan motor sinirlerin gövdesi omurilik gövdesinde bulunmakta ve elektrik uyarılarını iskelet kaslarındaki özel reseptörlerle iletmektedir. Duyusal sinirlerin görevi ise, dokunmayı, ağrıyı, titreşimi hissetmek, eşyaların tanınmasını sağlar. Bu hücrelerin gövdesi duyu gangliyonları denilen yapıların içindedir. Görevleri organlar ve ciltten alınan uyarıların merkezi sinir sistemine taşınmasıdır. Otonomik sinirlerde kalp atışı, cinsel işlevler, kan basıncı ve sindirim kontrolünü sağlar. Bütün vücutta bu hücrelerin gövdeleri bulunmaktadır.

Periferik sinir sistemi yapısı

Birinci boyun omurundan başlayan, kuyruk sokumu omuruna kadar devam eden her omurun hizasında ve omurilikten çıkan iki tane sinir kökü bulunur. Omurda iki taraftan çıkmış olan spinal sinir lifleri hareket uyarılarını kaslara taşımakta, cilt ile organlardan gelen uyarıları omuriliğe taşımaktadır. Bel ve boyunda bulunan sinir lifleri, kol ve bacaklardaki kaslı yapıya göre daha karmaşık düzendedir. Sinir ağları spinal sinir köklerinin birleşmesiyle oluşur. Bunlar kollarda brakiyal pleksus, bacaklarda ise lumbosakral pleksus ağları olarak tanımlanır.

Periferik sinir sistemi bölümleri

Somatik sinir sistemi: Bu bölüm kişinin isteğine bağlı olarak görev yapar. Merkezi sinir sistemine duyusal bilgileri gönderir. Bu sistem duyusal ve motor bölümlerinden oluşur. Duyusal kısım eklemler, kaslar, tendon ile duyu organlarından gönderilen uyarıları alır, motor kısmı ise bu uyarıları değerlendirir. Bu sistemin taşıdığı özellikler ise;

 • Sistem hareket ve duyu sinirlerini kapsamakta ve iskelet kaslarını etkilemektedir
 • Sistemde sinir düğümleri vardır
 • Somatik sistem uyarılarla ağrıyı, dokunmayı, farkında olmayı algılar
 • Sistem tarafından algılanan duyular sadece kişinin bilinçli olması halinde gerçekleşir
 • Genellikle sinirler uyarılma sayesinde tepki vermekte ve hareketi sağlamaktadır
 • Bu sistemin içinde tek hareket siniri bulunur.

Otonom sinir sistemi: Bu bölüm kişinin isteği dışında görev yapmaktadır. İstemsiz olarak çalışan bu sistem vücut dengesini korur. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi şeklinde 2 bölümden oluşur ve tüm organlara ulaşır. Bu sistemin özellikleri ise;

 • Vücuttaki kalp kaslarının, düz kasların ve salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Bu artma, yavaşlama ya da hızlanma şeklinde yapılır.
 • Sistemde otonom sinir düğümleri vardır
 • Sinirler uyarıldığında düz kaslar kasılır ya da gevşer, kalp kası hızlı ya da yavaş çalışır, salgı bezleri de az ya da çok çalışmaya başlar
 • Bu sistem hareket ve birleştirme merkeziyle bağlantılı haldedir.
 • İç organlarda, kan damarlarında, vücudu denetleyen sinir sisteminde reseptörleri bulunmaktadır.
 • Somatik duyular ile özel duyulardan gelen uyarıları da alırlar
 • Sistemde 2 hareket siniri vardır. Merkezi sinir sisteminin içinde gövdesi olan ilk sinirin aksonu miyelin kılıfla kaplı olup, uzaklara kadar ulaşır. Diğerinin gövdesi otonomik sinir sistemindedir. Bunun aksonu miyelin kılıfla kaplı olmayıp, sadece etkilediği organlarla bağlantılıdır.
Son Güncelleme : 28.11.2018 14:36:25
Periferik Sinir Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Periferik Sinir Sistemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Periferik Sinir Sistemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi içinde beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Bu bölgeyi etkileyen hastalıklar sinir sistemi hastalıkları olarak değerlendirilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan sorunlar bü...
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir sistemini güçlendiren besinler, sinir sistemi sağlıklı işlev gördüğü sürece sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olabilir. Beyin bir kas gibi çalışmaktadır. Yani beyin ne kadar çalıştırılırsa, o derece güçlenir. Bu nedenle zihnin çalıştırılması v...
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik sinir sistemi, irade dışında çalıştırılan otonom sinir sisteminin bölümüdür. Sinir sisteminin parçası olan omurilikten çıkan sinirlerin bir bölümü sempatik sisteme aittir. Bu sinirler vücudu kargaşalara hazırlayan organları uyarmaktadır. Bun...
Sinir Sistemi Nedir
Sinir Sistemi Nedir
Sinir sistemi nedir, sinir sistemi canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasına, bilgi elde etmesine, bu bilgileri işlemesine yardımcı olan, vücuttaki hücre ağı sayesinde sinyalleri her yere ileten, kasların aktivitesini düzenleyen sistemdir. İnsa...
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik sinir sistemi, sistemin pregangliyonik hücreleri beyin sapıyla omuriliğin sakral bölgesinde yer alır. Sisteme ait olan aksonların bir kısmı miyelinli, bir kısmı ise değildir. Pregangliyonik liflerde sempatik sinir sisteminin liflerinden ...
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi, insanlardaki ne karmaşık biyolojik sistemdir. Sistemde milyonlarca sinir hücresi, aralarında çok sayıda bağlantıyla, yardımcı hücreler denilen glia hücreleri ana yapıyı oluşturur. Bu karmaşık yapı canlılık olayları ile davranış...
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel sinir sistemi nedir, vücutta beyin ve omuriliği diğer organlara bağlayan sinirlerin oluşturduğu sistemdir. Beyin ve omurilik dışındaki sinirler ve gangliyon çevresel sinir sistemini meydana getirir. Sinirlerin 12 çifti beyinden çıkarken, 31 ...
Somatik Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Somatik sinir sistemi, otonom sinir sistemine bağlı sinirsel bir sistemdir. Vücutta istemli faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Somatik sistem motor ve duyu sinir hücreleriyle donatılmıştır. Sinir hücrelerinin gövdeleri merkezi sinir sisteminde yer a...
Santral Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Santral sinir sistemi, diğer adıyla merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, ayrıca bunlarla bağlantılı olan sinirlerden meydana gelmiştir. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Santral sistem vücuttaki kont...
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir sistemi ilaçları, sinir ilaçları daha önce kişiyi uyutan, bağımlılık yaratan ilaçlar olarak algılanmaktaydı. Ancak günümüzde kullanılan sinir sistemi ilaçları insan psikolojisini değiştiren, beyne uyarı göndererek ruhsal sorunları çözen türdend...
Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi Organları
Sinir sistemi organları, sindirim sistemi vücuttaki organların etkili bir şekilde çalışmasını, elektriksel yöntemlerle düzenleyen yapılardan oluşmaktadır. Sinir lifleri aracılığıyla vücuttaki tüm olayları denetler, aynı zamanda düzenler. İnsan vücudu...
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas ve sinir sistemi hastalıkları, toplumda yaygın olarak etkili olan rahatsızlıklardır. Sinir sistemi içsel ve dışsal çevrenin algılanmasında etkilidir. Bilgiyi sağlayan, işleyen ve vücuttaki hücre ağları sayesinde bunları farklı alanlara ileten, or...

 

Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Somatik Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi Organları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Anatomisi
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Beyin Ve Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Bozuklukları
Çevresel Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Fizyolojisi
İnsanda Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Beyin
Popüler İçerik
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik sinir sistemi bozukluğu, sempatik sinir sistemi parasempatik sistemle birlikte otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Bu sistemin çalışma dü...
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi sinir sistemi organları, merkezi sinir sistemi kafatasında ve omurgada yer alan beyin ve omurilikten meydana gelmiştir. Bütün beyinle omurilik...
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
Sinir sistemi, canlı vücudunda içsel ve dışsal olayları algılamaya neden olan, bilgileri elde eden, bu bilgileri işleyen, bedende bulunan hücre ağı sa...
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir sistemi anatomisi, sinir sistemi merkezi ve çevresel yani periferik olarak iki bölüm halindedir. Merkezi sinir sistemi beyin ile medulla spinali...
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi vücutta istek dışında çalışan organ ve dokuların fonksiyonlarını düzenlemektedir. Sistemin santral...
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin ve sinir sistemi, beyin sinir sisteminin en önemli organıdır. Sinir sisteminin işlevlerini yerine getirmesi tamamen beynin üzerine düşen görevle...
Otonom Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Otonom sinir sistemi, aynı zamanda istemsiz, vegetatif ve visseral sinir sistemi olarak ta tanımlanır. Fizyolojik bakımdan otonom sinir sistemi dual i...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019