Merkezi Sinir Sistemi Organları

Merkezi Sinir Sistemi Organları

Merkezi sinir sistemi organları, merkezi sinir sistemi kafatasında ve omurgada yer alan beyin ve omurilikten meydana gelmiştir. Bütün beyinle omurilikle birlikte bir eksen oluşturmaktadır. Bunlar uzun uzantılara sahip, nöron denilen sinir hücreleriyle destek doku nörogli hücrelerinden yapılıdır. 1,5 kg toplam ağırlığa sahiptir. Beyin sapından çıkan on iki kafa siniri vardır. Bunun dışında 31 çift omurilik siniri bulunur. Sinirler vücudun dışla ilişkisini sağlar. Bunlar duyum ve hareket sinirleridir.

On iki kafa siniri nelerdir?

 • Görme siniri
 • Koklama siniri
 • Göz hareket siniri
 • Üçüz sinir
 • Troklea siniri
 • Göz dış hareket siniri
 • Yüz siniri
 • Dil yutak siniri
 • İşitme siniri
 • Akciğer mide siniri
 • Dilaltı siniri
 • Omurga siniri

Merkezi sinir sistemi organları nelerdir?

Beyin

Beyin bilincin, içgüdü ve deneyimlerle kazanılan bilgilerin biçimlendiği yerdir. Sinir sisteminde önemli bir yere sahiptir. Vücuttaki tüm hareketlerin, tepkilerin yönetildiği, belleğin, duyguların ve kişiliğin merkezidir. Beyin büyüklüğünün zekayla bağlantısı yoktur. Erkeklerin beyninin kadınlardan, yetişkinlerin çocuklardan büyük olması, sadece yaşla, vücut ağırlığı ile cinsiyetten kaynaklanır. Beyin yapısı insanda kıvrımlı, iri bir cevize benzer. Bu kıvrımlar açılırsa, yastık yüzeyi kadar geniş bir alan oluşturur. Beynin en önemli kısmı kişiliği ve duyguları yönlendiren, iki yarım küreden oluşan asıl beyindir. Vücudun en gelişmiş organı olan beyin ortalama 1350 gramdır. Milyonlarca sinir hücresinin toplandığı beyin kabuğu kirli beyaz renkli göründüğünden, doku boz madde olarak tanımlanır. Bu dokunun altında vücudun her yerine uzanan sinir lifleri aksonlar bulunur. Burası beyaz bir kılıfla sarıldığından, doku ak madde olarak tanımlanır. Meninks adlı beyin zarları da, içten dışa doğru pia mater, araknoid, dura mater olarak tanımlanır. Beynin ortasında karıncık adı verilen 4 boşluk vardır. İçleri beyin omurilik sıvısıyla kaplıdır. Bu sıvı beyin karıncıklarında üretilir ve beyni herhengi bir darbeden koruyacak tampon görevi görür.

Duyu organları aracılığıyla vücuttan bilgi alan beyin, duyumsama sürecini bu şekilde geçirir. Bilgileri alan beyin, bunları değerlendirir ve hareket sinirleriyle kaslara gerekli emirleri gönderir. Vücudun değişik yerlerindeki duyu ve hareket sinirlerini denetleyen alanlar beyin kabuğunda bulunur. Yani gözle bakar beyinle görürüz, kulakla dinler, beyinle işitiriz.

Beyincik: Beynin arka tarafındaki sinir kütlesidir. Buna arka beyinde denmektedir. Beyindeki ikinci büyük kısımdır. Burası daha az kıvrımlı olan 2 parçadan meydana gelir. Yüzeyi gri renkli, içi beyaz renk hakim bazı alanlar gridir. Beyinciğin en önemli işlevi vücudun dengesini sağlamasıdır. Gözler ve denge organları, kulaklardaki yarım daire kanallarıyla bunu birlikte yürütür. Buralardan gelen uyarılarla beyincik durumu ayarlar. Aynı zamanda vücudu dengede tutacak olan kasları kasılı halde tutar. Gözler kapalı olduğundan, iş yapmak daha zor olur, dengede durmak güçleşir. Kas etkinliğini denetleyerek, beyne en büyük yardımcıdır. Kaslara giden uyarıları kuvvetlendirerek, kas geriliminin sürmesini sağlar. Beyincik kas kasılmasını kendisi başlatamaz. Ancak kasların kısmi kasılmada kalmasını sağlayabilir. Gergin duran kasların vücudun ayakta durmasını sağlaması, insanın bilinci dışında olur. Bunun nedeni beyinciğin bilinç düzeyi dışında hareket etmesidir. Beyincik zedelenmesi olursa, hareketlerde uyumsuzluk ve denge bozukluğu olur.

Beyin sapı: Beyinde yarım küreleri ve beyinciği bağlayan bölümdür. Beynin en önemli bölümü olan beyin sapı soğan ilik ve varol köprüsü adında 2 bölümden oluşur. Vücuttaki iç organlarla beyin arasındaki bağlantıyı sağlar. Solunum hızının denetlenmesi, kalp atımlarının denetlenmesi ve refleks hareketlerinin denetimi beyin sapının görevlerindendir. Duyulardan gelen kafatası sinirleri de buradan geçer.

Omurilik

Merkezi sinir sistemindeki son organdır. Omurga kanalının içinde bulunan, kaba silindir şeklindeki bölümdür. Omurilik soğanından başlayarak, 2. bel omuruna kadar uzanır. Uzunluğu yaklaşık 40-45 cm kadardır. 3. boyun omuruyla 2. sırt omuru ve 10. sırt omuru ile 2. sırt omurunun arasında kalınlaşmaktadır. İncelerek aşağıya uzanan omurilik, koni şeklini almaktadır. Meninks zarı ile beyin omurilik sıvısıyla çevrilmiştir. İki tarafından 31 çift omurilik siniri çıkmaktadır. Omuriliğin ortasında boz madde ve nöronların gövdeleri bulunur. Ön kısmında hareket hücreleri, arkada duyu hücreleri bulunur. Boz madde ve ak maddeyi saran, uyarıları taşıyan sinir demetleri vardır. 31 çift sinir yardımıyla duyumsal uyarıları taşıyan omurilik, aynı zamanda refleks eylemlerinin merkezidir. Gelen uyarıları arka köklerle almakta, ön köklerle uyarıları direkt olarak kaslara iletmektedir.

Son Güncelleme : 06.12.2018 16:54:29
Merkezi Sinir Sistemi Organları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Merkezi Sinir Sistemi Organları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Merkezi Sinir Sistemi Organları"
Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz
Melis Ela . 07.01.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi içinde beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Bu bölgeyi etkileyen hastalıklar sinir sistemi hastalıkları olarak değerlendirilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan sorunlar bü...
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir sistemini güçlendiren besinler, sinir sistemi sağlıklı işlev gördüğü sürece sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olabilir. Beyin bir kas gibi çalışmaktadır. Yani beyin ne kadar çalıştırılırsa, o derece güçlenir. Bu nedenle zihnin çalıştırılması v...
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik sinir sistemi, irade dışında çalıştırılan otonom sinir sisteminin bölümüdür. Sinir sisteminin parçası olan omurilikten çıkan sinirlerin bir bölümü sempatik sisteme aittir. Bu sinirler vücudu kargaşalara hazırlayan organları uyarmaktadır. Bun...
Sinir Sistemi Nedir
Sinir Sistemi Nedir
Sinir sistemi nedir, sinir sistemi canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasına, bilgi elde etmesine, bu bilgileri işlemesine yardımcı olan, vücuttaki hücre ağı sayesinde sinyalleri her yere ileten, kasların aktivitesini düzenleyen sistemdir. İnsa...
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik sinir sistemi, sistemin pregangliyonik hücreleri beyin sapıyla omuriliğin sakral bölgesinde yer alır. Sisteme ait olan aksonların bir kısmı miyelinli, bir kısmı ise değildir. Pregangliyonik liflerde sempatik sinir sisteminin liflerinden ...
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi, insanlardaki ne karmaşık biyolojik sistemdir. Sistemde milyonlarca sinir hücresi, aralarında çok sayıda bağlantıyla, yardımcı hücreler denilen glia hücreleri ana yapıyı oluşturur. Bu karmaşık yapı canlılık olayları ile davranış...
Periferik Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Periferik sinir sistemi, vücudumuzda merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Bu sistemin görevi elektrik uyarıları aracılığıyla, vücutta bilgi taşımaktır. Sinir hücrelerinin yani nöronların her biri gövdeyle ...
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel sinir sistemi nedir, vücutta beyin ve omuriliği diğer organlara bağlayan sinirlerin oluşturduğu sistemdir. Beyin ve omurilik dışındaki sinirler ve gangliyon çevresel sinir sistemini meydana getirir. Sinirlerin 12 çifti beyinden çıkarken, 31 ...
Somatik Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Somatik sinir sistemi, otonom sinir sistemine bağlı sinirsel bir sistemdir. Vücutta istemli faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Somatik sistem motor ve duyu sinir hücreleriyle donatılmıştır. Sinir hücrelerinin gövdeleri merkezi sinir sisteminde yer a...
Santral Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Santral sinir sistemi, diğer adıyla merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, ayrıca bunlarla bağlantılı olan sinirlerden meydana gelmiştir. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Santral sistem vücuttaki kont...
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir sistemi ilaçları, sinir ilaçları daha önce kişiyi uyutan, bağımlılık yaratan ilaçlar olarak algılanmaktaydı. Ancak günümüzde kullanılan sinir sistemi ilaçları insan psikolojisini değiştiren, beyne uyarı göndererek ruhsal sorunları çözen türdend...
Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi Organları
Sinir sistemi organları, sindirim sistemi vücuttaki organların etkili bir şekilde çalışmasını, elektriksel yöntemlerle düzenleyen yapılardan oluşmaktadır. Sinir lifleri aracılığıyla vücuttaki tüm olayları denetler, aynı zamanda düzenler. İnsan vücudu...

 

Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Somatik Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi Organları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Anatomisi
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Beyin Ve Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Bozuklukları
Çevresel Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Fizyolojisi
İnsanda Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Beyin
Popüler İçerik
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas ve sinir sistemi hastalıkları, toplumda yaygın olarak etkili olan rahatsızlıklardır. Sinir sistemi içsel ve dışsal çevrenin algılanmasında etkilid...
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik sinir sistemi bozukluğu, sempatik sinir sistemi parasempatik sistemle birlikte otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Bu sistemin çalışma dü...
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
Sinir sistemi, canlı vücudunda içsel ve dışsal olayları algılamaya neden olan, bilgileri elde eden, bu bilgileri işleyen, bedende bulunan hücre ağı sa...
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir sistemi anatomisi, sinir sistemi merkezi ve çevresel yani periferik olarak iki bölüm halindedir. Merkezi sinir sistemi beyin ile medulla spinali...
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi vücutta istek dışında çalışan organ ve dokuların fonksiyonlarını düzenlemektedir. Sistemin santral...
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin ve sinir sistemi, beyin sinir sisteminin en önemli organıdır. Sinir sisteminin işlevlerini yerine getirmesi tamamen beynin üzerine düşen görevle...
Otonom Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Otonom sinir sistemi, aynı zamanda istemsiz, vegetatif ve visseral sinir sistemi olarak ta tanımlanır. Fizyolojik bakımdan otonom sinir sistemi dual i...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019