İnsanda Sinir Sistemi

İnsanda Sinir Sistemi

İnsanda sinir sistemi, evrendeki en karmaşık biyolojik sistemdir. Sinir hücreleri ve aralarındaki bağlantı, yardımcı hücreler sinir sisteminin yapısını oluşturur. Bu karmaşık yapı, canlılık olaylarının ve davranışların düzenlendiği ara birimdir. Sinir sistemi genel olarak merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak iki bölümde incelenir. Vücudun her alanından gelen bilgileri merkeze ileten, merkezdeki emirleri kaslara, salgı bezlerine ileten çevresel sinir sistemi, bir veri taşıyıcı olarak işlev görmektedir. Merkezi sinir sistemi gelen verileri değerlendirerek, kendi emirleriyle vücudun her duruma uyum sağlamasına çalışır.

Merkezi sinir sistemi

Beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi, üç katlı zarla çevrelenmiştir. Üç katlı zar sırasıyla en dışta dura mater, araknoid zar ve pia mater zardan oluşur. Kesintisiz şekilde merkezi sinir sistemini saran zarlar, çevresel sinir sisteminde hafif yapısal ve işlevsel değişikle devamlılık gösterir. En içteki pia zarla araknoid zarın arasındaki boşlukta sıvı doludur. Araknoid zarın uzantıları burada örümcek ağı gibi bağlantılar meydana getirmiştir. Uzantılarla pia mater zara bağlanan araknoid zar, arada oluşan boşluğu doldurur. Bu boşlukta beyin omurilik sıvısı bulunur. Sinir sisteminin beslenmesini ve oluşan atıkların atılmasını sağlayan sıvının yaşamsal önemi bulunmaktadır. İnsanda sinir sistemi bu zarlar ve aradaki sıvı dolu boşluklar sayesinde, etrafa karşı tampon vazifesi görür ve hasarlara karşı koruyucu etki yapar.

Beyni besleme işlevi olan kan damarlarının duvarları, daha damarlar beyne girerken yapı değişikliğine uğramakta ve başka bir maddenin kontrolsüz girişine izin vermeyecek şekilde yapısal özellik kazanmaktadır. Bu sayede sinir hücrelerinin yardımcıları ve dış kısımdan desteklenen kan beyin engeli denilen özel bir yapı oluşur. Böylece sinir sistemi kanda bulunan zararlı maddelerin istilasından korunur.

Sinir sisteminde yer alan merkezi sistemdeki yapılanma yukarıdan aşağıya doğrudur. Aşağıdaki bölümler daha kolay işlevleri yürütürken, yukarıda daha önemli işlevler yürütülür.

Omurilik: Merkezi sinir sisteminin en altındaki omurilik, sırttaki omur kemiklerinin arasındaki tüp şeklinde olan yapıdır. Burası çevreden gelen bilgilerin sinir sistemine girdiği, merkezden gelen emirlerinde çevresel sisteme iletildiği alandır. İstemsiz hareketlerde yani reflekslerde buradan kontrol edilir. Omurilikte iletilerin nereye ve nasıl gönderileceğini belirleyen elektriksel devreler sinir hücreleri sayesinde oluşturulur.

Beyin sapı: Bu merkezi sinir sisteminin alttan ikinci bölümüdür. Omurilik ve beyni birbirine bağlayan daha karmaşık hücrelerden oluşur. Yaşamsal fonksiyonlar açısından oldukça önemli bir alandır. Nefes almayı ve vermeyi, kalbin ritmini, damarlarda kanın dolaşmasını, dikkat, uyku ve uyanıklık hali gibi önemli fonksiyonları kontrol altında tutar. Beyin sapında omurilik soğanı olarak bilinen Bulpus ve pons bölgeleri bulunmaktadır. Temel hayati işlevlerin kontrolü Bulpus bölgesinde, kafa ve boyun işlevleri pons bölgesinde kontrol edilir. Pons bölgesi ayrıca beyni ve omuriliği bağlayan yolları kapsar.

Ara beyin: Beyin sapının üzerinde bulunur. Buradaki bölgeler vücudun iç dengesinin korunmasında, açlık, susuzluk, hormonların kontrolü, duygusal tepkiler, heyecanlar gibi önemli fonksiyonların düzenlenmesini sağlar.

Talamus: Beynin ortasındaki çift taraflı bir yapıdır. Vücuttan gelen duyuları beyin kabuğu bölgelerinin okuyacağı şekilde çevirmek, beyin kabuğundan gelenleri de alt bölümlere aktarmaktır. Burası aktarma merkezi olduğu kadar, işleme merkezi şeklinde görevini yapar. Beyin korteksine gönderilecek bilgileri derler ve bunları süzerek gönderir. Uyku ve uyanıklık döngüsünün sağlanmasına da yardımcı olur.

Hipotalamus: Burası beyindeki en ilginç alandır. 3 gram ağırlığından bu alanın işlevleri oldukça ilginçtir. Vücutta olan salgı bezlerinin ve kontrol sistemlerinin yürütülmesini sağlayan alandır. İstem dışı çalışan sistemleri kontrol eden en üst kontrol merkezi burasıdır. Vücuttaki sıvı ve iyon dengesinin korunması, annelik davranışı, açlık ve susuzluk hisleri, bağışıklık sistemi, zihinsel haller, stres yanıtı, kan basıncının düzenlenmesi, idrar çıkış kontrolünün yapılması, göz bebeklerinin genişlemesi, titreme gibi reflekslerin kontrolü gibi çok sayıda işlevi bulunan bir bölgedir.

Epifiz bezi: Talamusun arkasındaki bezden melatonin hormonu salgılanır. Bu hormon uyku ve uyanıklığın düzenlenmesinde etkilidir. Bunun salgılanması gözlerden gelen ışığın sayesinde hipotalamustan kontrol edilir. Işık olduğunda, hormonun salgılanması baskılanır. Gece uykusunda karanlıkta uyumak bu nedenle çok önemlidir. Uyku kalitesinin sağlanması, erken yaşlanma ile kanser gibi hastalıklardan korunma bununla bağlantılıdır.

Limbik sistem: Beyin kabuğunun altındaki yapıların oluşturduğu bir sistemdir. Bu yapılar temel zihin fonksiyonları ile heyecansal fonksiyonları düzenler. Bu bölgedeki hasarlar parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkların oluşmasına neden olur.

Beyin kabuğu: İnsandaki sinir sisteminin en üst kontrol bölgesi bu kıvrımlı yapıdır. Orta beyni sarar ve en üstte yer alır. Henüz bütün işlevleri açığa çıkarılmamıştır. Algılama ve değerlendirme görevlerini yürütmektedir. Bu bölgenin özel alanları görme, işitme gibi duyuları kontrol eder. Bölgenin hasar görmesi kişide felç gibi sorunlara neden olur.

Son Güncelleme : 08.12.2018 23:43:48
İnsanda Sinir Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İnsanda Sinir Sistemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İnsanda Sinir Sistemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi içinde beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Bu bölgeyi etkileyen hastalıklar sinir sistemi hastalıkları olarak değerlendirilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan sorunlar bü...
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir sistemini güçlendiren besinler, sinir sistemi sağlıklı işlev gördüğü sürece sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olabilir. Beyin bir kas gibi çalışmaktadır. Yani beyin ne kadar çalıştırılırsa, o derece güçlenir. Bu nedenle zihnin çalıştırılması v...
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik sinir sistemi, irade dışında çalıştırılan otonom sinir sisteminin bölümüdür. Sinir sisteminin parçası olan omurilikten çıkan sinirlerin bir bölümü sempatik sisteme aittir. Bu sinirler vücudu kargaşalara hazırlayan organları uyarmaktadır. Bun...
Sinir Sistemi Nedir
Sinir Sistemi Nedir
Sinir sistemi nedir, sinir sistemi canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasına, bilgi elde etmesine, bu bilgileri işlemesine yardımcı olan, vücuttaki hücre ağı sayesinde sinyalleri her yere ileten, kasların aktivitesini düzenleyen sistemdir. İnsa...
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik sinir sistemi, sistemin pregangliyonik hücreleri beyin sapıyla omuriliğin sakral bölgesinde yer alır. Sisteme ait olan aksonların bir kısmı miyelinli, bir kısmı ise değildir. Pregangliyonik liflerde sempatik sinir sisteminin liflerinden ...
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi, insanlardaki ne karmaşık biyolojik sistemdir. Sistemde milyonlarca sinir hücresi, aralarında çok sayıda bağlantıyla, yardımcı hücreler denilen glia hücreleri ana yapıyı oluşturur. Bu karmaşık yapı canlılık olayları ile davranış...
Periferik Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Periferik sinir sistemi, vücudumuzda merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Bu sistemin görevi elektrik uyarıları aracılığıyla, vücutta bilgi taşımaktır. Sinir hücrelerinin yani nöronların her biri gövdeyle ...
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel sinir sistemi nedir, vücutta beyin ve omuriliği diğer organlara bağlayan sinirlerin oluşturduğu sistemdir. Beyin ve omurilik dışındaki sinirler ve gangliyon çevresel sinir sistemini meydana getirir. Sinirlerin 12 çifti beyinden çıkarken, 31 ...
Somatik Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Somatik sinir sistemi, otonom sinir sistemine bağlı sinirsel bir sistemdir. Vücutta istemli faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Somatik sistem motor ve duyu sinir hücreleriyle donatılmıştır. Sinir hücrelerinin gövdeleri merkezi sinir sisteminde yer a...
Santral Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Santral sinir sistemi, diğer adıyla merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, ayrıca bunlarla bağlantılı olan sinirlerden meydana gelmiştir. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Santral sistem vücuttaki kont...
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir sistemi ilaçları, sinir ilaçları daha önce kişiyi uyutan, bağımlılık yaratan ilaçlar olarak algılanmaktaydı. Ancak günümüzde kullanılan sinir sistemi ilaçları insan psikolojisini değiştiren, beyne uyarı göndererek ruhsal sorunları çözen türdend...
Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi Organları
Sinir sistemi organları, sindirim sistemi vücuttaki organların etkili bir şekilde çalışmasını, elektriksel yöntemlerle düzenleyen yapılardan oluşmaktadır. Sinir lifleri aracılığıyla vücuttaki tüm olayları denetler, aynı zamanda düzenler. İnsan vücudu...

 

Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Somatik Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi Organları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Anatomisi
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Beyin Ve Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Bozuklukları
Çevresel Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Fizyolojisi
İnsanda Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Beyin
Popüler İçerik
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas ve sinir sistemi hastalıkları, toplumda yaygın olarak etkili olan rahatsızlıklardır. Sinir sistemi içsel ve dışsal çevrenin algılanmasında etkilid...
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik sinir sistemi bozukluğu, sempatik sinir sistemi parasempatik sistemle birlikte otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Bu sistemin çalışma dü...
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi sinir sistemi organları, merkezi sinir sistemi kafatasında ve omurgada yer alan beyin ve omurilikten meydana gelmiştir. Bütün beyinle omurilik...
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
Sinir sistemi, canlı vücudunda içsel ve dışsal olayları algılamaya neden olan, bilgileri elde eden, bu bilgileri işleyen, bedende bulunan hücre ağı sa...
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir sistemi anatomisi, sinir sistemi merkezi ve çevresel yani periferik olarak iki bölüm halindedir. Merkezi sinir sistemi beyin ile medulla spinali...
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi vücutta istek dışında çalışan organ ve dokuların fonksiyonlarını düzenlemektedir. Sistemin santral...
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin ve sinir sistemi, beyin sinir sisteminin en önemli organıdır. Sinir sisteminin işlevlerini yerine getirmesi tamamen beynin üzerine düşen görevle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019