Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel sinir sistemi, periferik sinir sistemi olarak ta bilinen sinir sistemidir. beyin ve omurilikle diğer organlar arasındaki bağlantıyı sağlayan sinirler ve gangliyonlardan meydana gelir. Sinirlerin 12 çifti beyinden çıkar, 31 çifti de omurilikten çıkar. Kafatası ile omur sinirlerinin yapısı hücre gövdesi, dentrit ile aksondan meydana gelir. Hücre gövdesi de beyin ve omurilik etrafında kümelenir ve gangliyonları meydana getirir. Somatik ve otonom sinir sistemi olarak iki kısımdan oluşur.

Çevresel sinir sisteminin beyin sinirleri

Beynin farklı alanlarından 12 çift sinir çıkmaktadır. Sinirler baş bölgesindeki kasları, bezleri ve duyu organlarını sinirsel bakımdan kontrol eder. Balık ve kurbağa dışında tüm omurgalılarda beyinden çıkan sinirler 12 çifttir. Bu sinirlerin en önemli olanı nervus vagustur. Otonom sinir sisteminin bir bölümünü oluşturan nervus vagus sinir çifti, göğüs ve karın bölgesinde yukarıdaki organlara sinirsel bağlantılar yapmaktadır. Bir yandan kalp çizgili kaslarının çalışmasını yavaşlatır, diğer yandan düz kasların çalışmasını hızlandırır.

Çevresel sinir sisteminin omurilik sinirleri

Omuriliğin arka kök ve ön kök denilen bölgelerinden 31 çift sinir çıkmaktadır. Ön kök bölgesinden çıkan sinirlerin hasar görmesi, tahrip olması durumunda, sinirlerin beslediği alanda felç oluşması söz konusudur. Arka kökten çıkan sinirlerdeki hasar felce neden olmaz. Ancak duyu organlarının görevini yapması engellenir. İnsanlarda en büyük ve en uzun sinir lifi omurilikten bacaklara kadar uzanana siyatik siniridir. Omurilikten çıkan sinirler refleks yaylarını meydan getirirler. Organizmanın hızlı tepkileri bu reflekslerle oluşturulur. Bu kalıtsal refleks olarak tanımlanır. Şartlı refleks birden çok duyu organının oluşturduğu tepki davranışıdır. Yani limona karşı tat alma duyuları ve gözün oluşturduğu tepkiyle sindirim sisteminin uyarılması gibi.

Çevresel sinir sisteminin bölümleri

Otonom sinir sistemi: Çevresel sinir sistemindeki bu kısım istemsiz hareketlerin kontrolünü sağlamaktadır. Bu sistemde sadece motor sinir bulunur. Bunlar organların hızlı ya da yavaş çalışmasını sağlarlar. Beyin bilinçli şekilde otonom sisteme hükmedemez. Fakat sistemi kontrol eder. Yani kalbin çalışmasına, bağırsakların kasılması ve gevşemesine beyne hükmederek müdahale edilemez. Otonom sinir sistemi organlara parasempatik ve sempatik denilen motor nöronlarını bağlar ve kontrolü sağlar. Sempatik sistem hücre gövdesi omuriliğin içindedir. Gövdeden çıkan sinir lifleri omuriliğin etrafında sempatik gangliyona girer, sinaps oluşturarak tekrar aksonla gideceği organa doğru ayrılır. Bunlar ter bezlerine, tükürük bezlerine, tüyleri dikleştiren kaslar, göz irisine kadar gider. Parasempatik sistemin gangliyonları siniri verdiği organın yanında olur. Sempatik sistemin lifleri gibi otonom çalışan organlara sinir lifi gönderir. Beyinden çıkan nervus vagus parasempatik sistemin bir parçasıdır. Otonom sistemin özellikleri ise;

  • İstem dışı çalışan iç organların ve yapıların denetimini yapma
  • Sadece motor nöronlarından oluşma
  • Çapları küçük olduğu kadar, ileti hızları da azdır
  • Pregangliyonik sinir hücreleri miyelinli, postgangliyonik sinir hücreleri miyelinsizdir.
  • Nöronlar işlevlerini kaybederse, yapı çalışması durmaz, sadece bozukluklar olur
  • Otonom sistem hedef organa, yapıya parasempatik ve sempatik olmak üzere zıt karakterli 2 sinir gönderir

Somatik sinir sistemi: Çevresel sinir sisteminin bu bölümü istemli faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Omurilikten ve beyinden çıkan sinir çiftlerinden oluşur. Duyu ve motor nöronlarını taşıyan sinir çiftlerinin bazısı duyu nöronlarını, bazısı motor nöronlarını, bazısı da her ikisini de taşır. Çapları büyük olan miyelinli nöronların iletim hızı da fazladır. Somatik sistemdeki nöronlar hasar görürü, işlev yapamaz hale gelirse, kasların görevleri yapması engellenir, kaslar körelir. Merkezi sinir sistemiyle hedef organ arasında tek sinir hücresi bulunur.

Son Güncelleme : 05.12.2018 09:10:48
Çevresel Sinir Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Çevresel Sinir Sistemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Çevresel Sinir Sistemi"
Duyu Bölümü Yokmu
Eyüp Baran Taş . 09.04.2019 19:41:38
CEVAP YAZ
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi içinde beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Bu bölgeyi etkileyen hastalıklar sinir sistemi hastalıkları olarak değerlendirilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan sorunlar bü...
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sinir sistemini güçlendiren besinler, sinir sistemi sağlıklı işlev gördüğü sürece sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olabilir. Beyin bir kas gibi çalışmaktadır. Yani beyin ne kadar çalıştırılırsa, o derece güçlenir. Bu nedenle zihnin çalıştırılması v...
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik sinir sistemi, irade dışında çalıştırılan otonom sinir sisteminin bölümüdür. Sinir sisteminin parçası olan omurilikten çıkan sinirlerin bir bölümü sempatik sisteme aittir. Bu sinirler vücudu kargaşalara hazırlayan organları uyarmaktadır. Bun...
Sinir Sistemi Nedir
Sinir Sistemi Nedir
Sinir sistemi nedir, sinir sistemi canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasına, bilgi elde etmesine, bu bilgileri işlemesine yardımcı olan, vücuttaki hücre ağı sayesinde sinyalleri her yere ileten, kasların aktivitesini düzenleyen sistemdir. İnsa...
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik sinir sistemi, sistemin pregangliyonik hücreleri beyin sapıyla omuriliğin sakral bölgesinde yer alır. Sisteme ait olan aksonların bir kısmı miyelinli, bir kısmı ise değildir. Pregangliyonik liflerde sempatik sinir sisteminin liflerinden ...
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi, insanlardaki ne karmaşık biyolojik sistemdir. Sistemde milyonlarca sinir hücresi, aralarında çok sayıda bağlantıyla, yardımcı hücreler denilen glia hücreleri ana yapıyı oluşturur. Bu karmaşık yapı canlılık olayları ile davranış...
Periferik Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Periferik sinir sistemi, vücudumuzda merkezi sinir sistemini iç organlara, kaslara ve cilde bağlayan sinirleri içerir. Bu sistemin görevi elektrik uyarıları aracılığıyla, vücutta bilgi taşımaktır. Sinir hücrelerinin yani nöronların her biri gövdeyle ...
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Çevresel sinir sistemi nedir, vücutta beyin ve omuriliği diğer organlara bağlayan sinirlerin oluşturduğu sistemdir. Beyin ve omurilik dışındaki sinirler ve gangliyon çevresel sinir sistemini meydana getirir. Sinirlerin 12 çifti beyinden çıkarken, 31 ...
Somatik Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Somatik sinir sistemi, otonom sinir sistemine bağlı sinirsel bir sistemdir. Vücutta istemli faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Somatik sistem motor ve duyu sinir hücreleriyle donatılmıştır. Sinir hücrelerinin gövdeleri merkezi sinir sisteminde yer a...
Santral Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Santral sinir sistemi, diğer adıyla merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, ayrıca bunlarla bağlantılı olan sinirlerden meydana gelmiştir. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Santral sistem vücuttaki kont...
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir sistemi ilaçları, sinir ilaçları daha önce kişiyi uyutan, bağımlılık yaratan ilaçlar olarak algılanmaktaydı. Ancak günümüzde kullanılan sinir sistemi ilaçları insan psikolojisini değiştiren, beyne uyarı göndererek ruhsal sorunları çözen türdend...
Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi Organları
Sinir sistemi organları, sindirim sistemi vücuttaki organların etkili bir şekilde çalışmasını, elektriksel yöntemlerle düzenleyen yapılardan oluşmaktadır. Sinir lifleri aracılığıyla vücuttaki tüm olayları denetler, aynı zamanda düzenler. İnsan vücudu...

 

Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Çevresel Sinir Sistemi Nedir
Somatik Sinir Sistemi
Santral Sinir Sistemi
Sinir Sistemi İlaçları
Sinir Sistemi Organları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Anatomisi
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Beyin Ve Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Bozuklukları
Çevresel Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Fizyolojisi
İnsanda Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Beyin
Popüler İçerik
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas Ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas ve sinir sistemi hastalıkları, toplumda yaygın olarak etkili olan rahatsızlıklardır. Sinir sistemi içsel ve dışsal çevrenin algılanmasında etkilid...
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik Sinir Sistemi Bozukluğu
Sempatik sinir sistemi bozukluğu, sempatik sinir sistemi parasempatik sistemle birlikte otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Bu sistemin çalışma dü...
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi Sinir Sistemi Organları
Merkezi sinir sistemi organları, merkezi sinir sistemi kafatasında ve omurgada yer alan beyin ve omurilikten meydana gelmiştir. Bütün beyinle omurilik...
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
Sinir sistemi, canlı vücudunda içsel ve dışsal olayları algılamaya neden olan, bilgileri elde eden, bu bilgileri işleyen, bedende bulunan hücre ağı sa...
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir Sistemi Anatomisi
Sinir sistemi anatomisi, sinir sistemi merkezi ve çevresel yani periferik olarak iki bölüm halindedir. Merkezi sinir sistemi beyin ile medulla spinali...
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Otonom sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi vücutta istek dışında çalışan organ ve dokuların fonksiyonlarını düzenlemektedir. Sistemin santral...
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin Ve Sinir Sistemi
Beyin ve sinir sistemi, beyin sinir sisteminin en önemli organıdır. Sinir sisteminin işlevlerini yerine getirmesi tamamen beynin üzerine düşen görevle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sistemini Güçlendiren Besinler
Sempatik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Nedir
Parasempatik Sinir Sistemi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019